Academia de Studii Economice din Bucuresti Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Lista candidatilor Respinsi centrul Bucuresti - ID si IFR

CAUTARE CANDIDAT
INTRODUCETI CNP   

Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate