Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA


SITUATIA INSCRIERILOR LA FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA SI LA DISTANTA
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018
- 24 / 8 / 2019 -

 

Total candidati inscrisi 604 din care: centrul Bucuresti: 506 ; centrul Buzau: 18 ; centrul Deva: 25 ; centrul Piatra Neamt: 26 ; centrul Tulcea: 29 (pana la ora: 1: 01 ) - (Actualizarea paginii se face la 10 minute)

Situatia inscrierilor pe facultati:

Nr.crt Facultate Specializarea / Programul de studii universitare de licenta forma de invatamant cu frecventa redusa si la distanta Forma de invatamant Centrul Numar locuri Cu prima optiune Total optiuni
Romani de pretutindeni
Cu prima optiune Numar locuri
1 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Contabilitate şi informatică de gestiune LA DISTANŢĂ Bucureşti
139
73
183
0
1
2 CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Informatică economică LA DISTANŢĂ Bucureşti
119
155
222
0
1
3 ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Economie agroalimentară şi a mediului LA DISTANŢĂ Tulcea
49
29
29
0
1
4 FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI Finanţe şi bănci LA DISTANŢĂ Bucureşti
94
32
158
0
1
5 FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI Finanţe şi bănci LA DISTANŢĂ Buzău
49
18
18
0
1
6 MANAGEMENT Management LA DISTANŢĂ Bucureşti
89
149
294
0
1
7 MANAGEMENT Management LA DISTANŢĂ Piatra Neamţ
49
26
26
0
1
8 MANAGEMENT Management LA DISTANŢĂ Deva
74
25
25
0
1
9 MARKETING Marketing LA DISTANŢĂ Bucureşti
114
84
258
0
1
10 MARKETING Marketing FRECVENŢĂ REDUSĂ Bucureşti
89
13
46
0
1
Total
865
604
1259
0
10

 

Prezentarea situatiei concurentei candidatilor pe facultati:

Nr.crt. Facultate Specializarea / Programul de studii universitare de licenta forma de invatamant cu frecventa redusa si la distanta Forma de invatamant Centrul Numar locuri Nr.candidati/Nr.locuri
1
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Contabilitate şi informatică de gestiune
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
139
1,31
2
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Informatică economică
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
119
1,86
3
ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI
Economie agroalimentară şi a mediului
LA DISTANŢĂ
Tulcea
49
0,59
4
FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
Finanţe şi bănci
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
94
1,68
5
FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
Finanţe şi bănci
LA DISTANŢĂ
Buzău
49
0,36
6
MANAGEMENT
Management
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
89
3,30
7
MANAGEMENT
Management
LA DISTANŢĂ
Piatra Neamţ
49
0,53
8
MANAGEMENT
Management
LA DISTANŢĂ
Deva
74
0,33
9
MARKETING
Marketing
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
114
2,26
10
MARKETING
Marketing
FRECVENŢĂ REDUSĂ
Bucureşti
89
0,51