ASE | Admitere ciclul licenta

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA


SITUATIA INSCRIERILOR LA FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA SI LA DISTANTA
SESIUNEA IULIE
LA DATA 19.07.2019

 

Total candidati inscrisi 604 din care: centrul Bucuresti: 506 ; centrul Buzau: 18 ; centrul Deva: 25 ; centrul Piatra Neamt: 26 ; centrul Tulcea: 29

Situatia inscrierilor pe facultati:

Nr.crt Facultate
Specializarea / Programul de studii universitare de licenta forma de invatamant cu frecventa redusa si la distanta
Forma de invatamant
Centrul
Numar locuri
Numar locuri
romani de pretutindeni
Cu prima optiune
Total optiuni
Romani de pretutindeni
Cu prima optiune
Total optiuni
1 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Contabilitate şi informatică de gestiune LA DISTANŢĂ Bucureşti
139
1
73
183
0
1
2 CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Informatică economică LA DISTANŢĂ Bucureşti
119
1
155
222
0
1
3 ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Economie agroalimentară şi a mediului LA DISTANŢĂ Tulcea
49
1
29
29
0
1
4 FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI Finanţe şi bănci LA DISTANŢĂ Bucureşti
94
1
32
158
0
1
5 FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI Finanţe şi bănci LA DISTANŢĂ Buzău
49
1
18
18
0
1
6 MANAGEMENT Management LA DISTANŢĂ Bucureşti
89
1
149
294
0
1
7 MANAGEMENT Management LA DISTANŢĂ Piatra Neamţ
49
1
26
26
0
1
8 MANAGEMENT Management LA DISTANŢĂ Deva
74
1
25
25
0
1
9 MARKETING Marketing LA DISTANŢĂ Bucureşti
114
1
84
258
0
1
10 MARKETING Marketing FRECVENŢĂ REDUSĂ Bucureşti
89
1
13
46
0
1
Total
865
10
604
1259
0
10

 

Prezentarea situatiei concurentei candidatilor pe facultati:

Nr.crt. Facultate Specializarea / Programul de studii universitare de licenta forma de invatamant cu frecventa redusa si la distanta Forma de invatamant Centrul Numar locuri Nr.candidati/Nr.locuri
1
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Contabilitate şi informatică de gestiune
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
139
1,31
2
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Informatică economică
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
119
1,86
3
ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI
Economie agroalimentară şi a mediului
LA DISTANŢĂ
Tulcea
49
0,59
4
FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
Finanţe şi bănci
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
94
1,68
5
FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
Finanţe şi bănci
LA DISTANŢĂ
Buzău
49
0,36
6
MANAGEMENT
Management
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
89
3,30
7
MANAGEMENT
Management
LA DISTANŢĂ
Piatra Neamţ
49
0,53
8
MANAGEMENT
Management
LA DISTANŢĂ
Deva
74
0,33
9
MARKETING
Marketing
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
114
2,26
10
MARKETING
Marketing
FRECVENŢĂ REDUSĂ
Bucureşti
89
0,51