ASE | Admitere ciclul licenta

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA


SITUATIA INSCRIERILOR LA FORMA DE INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA SI LA DISTANTA
SESIUNEA IULIE
LA DATA 19.07.2019

 

Total candidati inscrisi 251 din care: centrul Bucuresti: 183 ; centrul Buzau: 16 ; centrul Deva: 15 ; centrul Piatra Neamt: 17 ; centrul Tulcea: 20

Situatia inscrierilor pe facultati:

Nr.crt Facultate
Specializarea / Programul de studii universitare de licenta forma de invatamant cu frecventa redusa si la distanta
Forma de invatamant
Centrul
Numar locuri
Numar locuri
romani de pretutindeni
Cu prima optiune
Total optiuni
Romani de pretutindeni
Cu prima optiune
Total optiuni
1 CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE Contabilitate şi informatică de gestiune LA DISTANŢĂ Bucureşti
73
1
40
86
0
1
2 CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ Informatică economică LA DISTANŢĂ Bucureşti
1
0
16
43
0
0
3 ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI Economie agroalimentară şi a mediului LA DISTANŢĂ Tulcea
70
1
20
20
0
1
4 FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI Finanţe şi bănci LA DISTANŢĂ Bucureşti
64
1
19
83
0
1
5 FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI Finanţe şi bănci LA DISTANŢĂ Buzău
32
1
16
16
0
1
6 MANAGEMENT Management LA DISTANŢĂ Bucureşti
5
1
51
114
0
1
7 MANAGEMENT Management LA DISTANŢĂ Piatra Neamţ
24
1
17
17
0
1
8 MANAGEMENT Management LA DISTANŢĂ Deva
50
1
15
15
0
1
9 MARKETING Marketing LA DISTANŢĂ Bucureşti
13
1
44
114
0
1
10 MARKETING Marketing FRECVENŢĂ REDUSĂ Bucureşti
90
1
13
57
0
1
Total
422
9
251
565
0
9

 

Prezentarea situatiei concurentei candidatilor pe facultati:

Nr.crt. Facultate Specializarea / Programul de studii universitare de licenta forma de invatamant cu frecventa redusa si la distanta Forma de invatamant Centrul Numar locuri Nr.candidati/Nr.locuri
1
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
Contabilitate şi informatică de gestiune
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
73
1,17
2
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Informatică economică
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
1
43
3
ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI
Economie agroalimentară şi a mediului
LA DISTANŢĂ
Tulcea
70
0,28
4
FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
Finanţe şi bănci
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
64
1,29
5
FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI
Finanţe şi bănci
LA DISTANŢĂ
Buzău
32
0,5
6
MANAGEMENT
Management
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
5
22,8
7
MANAGEMENT
Management
LA DISTANŢĂ
Piatra Neamţ
24
0,70
8
MANAGEMENT
Management
LA DISTANŢĂ
Deva
50
0,3
9
MARKETING
Marketing
LA DISTANŢĂ
Bucureşti
13
8,76
10
MARKETING
Marketing
FRECVENŢĂ REDUSĂ
Bucureşti
90
0,63