Academia de Studii Economice din Bucuresti Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Cautarea unui candidat pentru aflarea statutului - Admis (Buget sau Taxa)/Respins - IF si ID/IFR

Cautarea unui candidat pentru aflarea statutului - Admis/Respins
Cautarea se face dupa cnp-ul candidatului

 

Introduceti CNP