Academia de Studii Economice din Bucuresti Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Lista candidatilor ADMISI pe locurile finantate de la Buget si Taxa - Invatamant cu Frecventa

CAUTARE CANDIDAT
INTRODUCETI CNP   


Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate