Academia de Studii Economice din Bucuresti Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Lista candidatilor ADMISI - Invatamant cu Frecventa

 Forma de invatamant: ZI -
 Facultatea: CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICA

ROMANI DE PRETUTINDENI TAXA

Nr.crt.
Nume prenume
Medie admitere
Program
1
POPŞOI A DENIS
Medie admitere9,05
PragramInformatică economică
2
ZEŢU V VICTORIA
Medie admitere8,03
PragramCibernetică economică
 Forma de invatamant: ZI -
 Facultatea: FINANTE, ASIGURARI, BANCI SI BURSE DE VALORI

ROMANI DE PRETUTINDENI TAXA

Nr.crt.
Nume prenume
Medie admitere
Program
1
ROPOT V DINU
Medie admitere9,09
PragramFinanţe şi bănci
2
CIOBANAŞ V CĂTĂLINA
Medie admitere8,92
PragramFinanţe şi bănci
3
SÎMBOTEANU M LUMINIŢA
Medie admitere8,27
PragramFinanţe şi bănci
 Forma de invatamant: ZI -
 Facultatea: MARKETING

ROMANI DE PRETUTINDENI TAXA

Nr.crt.
Nume prenume
Medie admitere
Program
1
IASCHEVICI I ARMINE-ARINA
Medie admitere9,05
PragramMarketing