Academia de Studii Economice din Bucuresti Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Rezultatele la proba de competenta lingvistica - limba romana - Invatamant cu Frecventa

CAUTARE CANDIDAT
INTRODUCETI CNP   
Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate