Academia de Studii Economice din Bucuresti Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Lista candidatilor ADMISI - ID si IFR centrul Bucuresti si centre teritoriale

CAUTARE CANDIDAT
INTRODUCETI CNP-ul   

Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate