Academia de Studii Economice din Bucuresti

Lista candidatilor ADMISI pe locurile finantate de la Buget - candidati Rromi - Invatamant cu Frecventa

 Forma de invatamant: ZI - BUGET
 PROGRAMUL: Economie si Afaceri Internationale

Nr.crt.
Nume prenume
Medie admitere
Media anilor
Nota departajare