Academia de Studii Economice din Bucuresti Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Lista candidatilor ADMISI pe locurile finantate de la Buget si Taxa - Invatamant cu Frecventa

CAUTARE CANDIDAT
INTRODUCETI CNP   

Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate

 

FACULTATEA PROGRAME DE STUDII LISTA CANDIDATILOR ADMISI
 Administrarea Afacerilor (cu predare in limbi straine)
 Administrarea afacerilor
 Administratie si Management Public
 Administratie publica
Buget Taxa
 Resurse umane
 Contabilitate si Informatica de Gestiune
 Contabilitate si Informatica de Gestiune
Taxa
 Contabilitate si Informatica de Gestiune in limba Engleza
Taxa
 Business si Turism
 Administrarea afacerilor in comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii
Taxa
 Administrarea afacerilor in comert, turism, servicii, merceologie si managementul calitatii in limba Engleza
Taxa
 Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
 Cibernetica Economica
Taxa
 Informatica Economica
Taxa
 Informatica Economica in limba Engleza
Taxa
 Statistica si Previziune Economica
Taxa
 Economie Teoretica si Aplicata
 Economie si Comunicare Economica in Aafaceri
Taxa
 Economia Agroalimentara si a Mediului
 Economie Agroalimentara si a Mediului
Taxa
 Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
 Finante si Banci
Taxa
 Finante si Banci in limba Engleza
Taxa
 Marketing
 Marketing
Taxa
 Marketing in limba Engleza
Taxa
 Management - Economic
 Management
Taxa
 Management in Engleza
Taxa
 Relatii Economice Internationale
 Economie si Afaceri Internationale
Taxa
 Economie si Afaceri Internationale in limba Engleza
Taxa
 Limbi Moderne Aplicate
Taxa