Academia de Studii Economice din Bucuresti Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Rezultate eseu motivational - Invatamant ID si IFR

CAUTARE CANDIDAT
INTRODUCETI CNP   

Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate