Academia de Studii Economice din Bucuresti

Verificarea datelor preluate la inscriere - Invatamant IFR si ID

CAUTARE CANDIDAT
INTRODUCETI CNP-ul   

Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate
Verificarea datelor pentru forma de Invatamant cu Frecventa Redusa si Invatamant la Distanta
Centrul teritorial Bucuresti, Buzau, Deva, Piata-Neamt, Tulcea