Academia de Studii Economice din Bucuresti Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti

ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Verificarea datelor preluate la inscriere - Invatamant IFR si ID

CAUTARE CANDIDAT
INTRODUCETI CNP-ul   

Cautarea se face dupa CNP-ul candidatului din Buletinul de identitate sau Cartea de identitate
Verificarea datelor pentru forma de Invatamant cu Frecventa Redusa si Invatamant la Distanta
Centrul teritorial Bucuresti, Buzau, Deva, Piata-Neamt, Tulcea